รถกอล์ฟ METRO

รถกอล์ฟ REcondition METRO
ได้จำหน่ายรถกอล์ฟให้กับ บริษัท Metro
บริษัทเคเจดี มอเตอร์เซอวิส2009 จำกัดเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจจำหน่าย
 และให้เช่ารถกอล์ฟ ที่มีมาตรฐานสากลเพียงท่านติดต่อหาเราและบอกความต้องการ
ทางด้านรูปลักษณ์ และความต้องการทางด้านการใช้งานรถกอล์ฟ
 เราพร้อม มอบความต้องการเหล่านั้นกลับสู่ท่านด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
 พร้อมการรับประกันความพอใจ จากพวกเรา
 ทางบริษัทหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการต่างๆกับโครงการของท่านในโอกาสอัน ใกล้นี้
ติดต่อหมายเลข
► ►(038)203-273 : Office
► ►(038)203-274 :Office

► ►(038)209-131 :FAX
►►( 081 ) 715 - 4663 :Hot Line►►( 084 ) - 4613159

โพสต์แนะนำ

รถกอล์ฟงานเช่า

รถกอล์ฟงานเช่า บริษัท เค เจ ดี มอเตอร์ เซอร์วิส2009 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่1 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ติด...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.