Twitter Facebook Vimeo Flickr YouTube

    เค.เจ.ดี อิเล็คทริคคาร์ แอนด์ เซอร์วิส
    เป็นผู้ให้บริการเช่ารถกอล์ฟ ขายรถกอล์ฟ ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และยังมีบริการขายและให้เช่ารถรับรอง รถบริการนักท่องเที่ยว รวมถึงบริการซ่อมบำรุงรถกอล์ฟเครื่องยนต์ไฟฟ้า รถกอล์ฟเครื่องยนต์น้ำมัน เรามีบริการอะไหล่ต่างๆ มีเเบตเตอรรี่จำหน่ายเเละรับประกันอีกด้วยครับ

รถกอล์ฟเคเจดี : MANEERIN

 รถกอล์ฟเคเจดี : MANEERIN

 บริการ ให้เช่า และ จำหน่าย รถกอล์ฟ   โดย เค.เจ.ดี.มอเตอร์เซอร์วิส 20009


รถกอล์ฟเคเจดี : THE PALM PACO

 รถกอล์ฟเคเจดี : THE PALM PACO

บริการ ให้เช่า และ จำหน่าย รถกอล์ฟ 

โดย เค.เจ.ดี.มอเตอร์เซอร์วิส 20009

จำหน่ายแบตเตอรี่ รถกอล์ฟ เเบตลิเที่ยม

 จำหน่ายแบตเตอรี่ รถกอล์ฟ เเบตลิเที่ยม

บริการ ให้เช่า และ จำหน่าย รถกอล์ฟ โดย เค.เจ.ดี.มอเตอร์เซอร์วิส 20009

 

บริการ ให้เช่า และ จำหน่าย รถกอล์ฟ โดย เค.เจ.ดี.มอเตอร์เซอร์วิส 20009    Twitter Facebook Vimeo Flickr YouTube