Facebook Facebook Facebook Facebook

468x60 Ads

รถสำหรับองค์กร ต่างๆ

บริษัท เค เจ ดี มอเตอร์เซอร์วิส2009 
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให่เช่ารถชมวิว
และผลิตรถชมวิว เพื่อจำหน่าย สำหรับองค์กรภาครัฐ และ เอกชน
 เราสามารถออกแบบตามความต้องการของท่าน โดยมีตั้งแต่ 14 ที่นั่งขึ้นไป


เราพร้อมให้บริการโดยทีมงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมการออกแบบโดยใช้โปรแกรมออกแบบวัตถุทางวิศวกรรม3มิติ ซึ่งสามารถได้มาซึ่งผลลัพท์ที่มีขนาดใกล้เคียงวัตถุที่มีขนาดจริง มากที่สุด


 ติดต่อหมายเลข
► ►(038)203-273 : Office 
► ►(038)203-274 :Office 
► ►(038)209-131 :FAX 
►►083 - 7688-557

 
K.J.D.MOTOR © 2012 Design by Best Blogger Templates | Sponsored by BTemplates4u